Przemysłowe

 • 2015
  • Hala magazynowa z częścią socjalno-biurową ul. Kwiatowa, Krępice
 • • 2014
  • Budowa nowego bloku gazowo-parowego na terenie PGE GIEK S.A. oddział elektrociepłownia Gorzów
  • Projekt budowlany konstrukcji fundamentów pod mobilny węzeł betoniarski i komina do kotłowni systemowej KP-1400 wraz z fundamentem w Rudnej Małej gm. Głogów Małopolski
  • Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem socjalno-biurowym w Łodzi (Nowy Józefów – Maratońska)
  • Budowa hali magazynowej wraz z sieciami wewnętrznymi, drogami, placami, oświetleniem terenu w starym Brzesciu
  • Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego Aquila Radomsko o część produkcyjno-magazynową, wraz z przebudową i rozbudową układu drogowego i instalacji
  • Budynek magazynowo-produkcyjno-biurowy „Primulator” z garażem podziemnym w Łodzi przy ulicy Lodowej 128
  • Hala produkcyjno- magazynowa z zapleczem socjalno- technicznym w Skarbimierzu
   o Projekt belki suwnicowej pod wciągnik ręczny typu DMK 214D w budynku UMA INVESTMENTS Kutno
  • Projekt wykonawczy konstrukcji budynku biurowego centrum dystrybucyjne JMD w Gorzowie
 • 2013
  • Projekt przebudowy istniejącego budynku produkcyjnego, należącego do kompleksu budynków mieszczących się przy Traktorowej 180 w Łodzi
  • Budynek magazynowy (terminal przeładunkowy) z zapleczem socjalno-biurowym w gminie Choroszcz dla Schenker Sp. z o. o.
  • Do projektu hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem socjalno-biurowym w Czyżowicach
  • Rozbudowa hali magazynowo- przeładunkowej (rm3) wyrobów gotowych chemii gospodarczej w Trawnikach
  • Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego (terminal przeładunkowy) z zapleczem socjalno- biurowym o część techniczną (akumulatorownia) i socjalno- biurową Schenker Sp. z o. o. w miejscowości Pyskowice przy ul. Poznańskiej 10
 • 2012
  • Hala magazynowa z budynkiem biurowo-socjalno-technicznym, portiernią oraz infrastrukturą techniczną, parkingami i drogami w Warszwicach
  • Projekt rozbudowy budynku prod.-mag.-socjalnego o mag. wysokiego składowania Łódź, ul. Św Teresy 178
  • Budynek biurowy ze stołówką pracowniczą na terenie zakładów farmaceutycznych Takeda Pharma Sp. z o.o. w Łyszkowicach
  • Projekt techniczny rozbudowy istniejącej hali tartaku, Niemce, ul. Lubelska 204.
   o Projekt wykonawczy obudowy dachu ze stalowych blach trapezowych HAMBURGER PINI w Kutnie
  • Centrum dystrybucyjne JMD w Gdańsku budynek biurowo – socjalny
 • 2011
  • Rozbudowa magazynu kauczuku wraz z infrastrukturą techniczną w Oświęcimiu
   o Fundamenty pod maszyny dla linii technologicznej zakładu produkcyjnego Lampre w Kutnie
  • Projekt wykonawczy konstrukcji rozbudowy budynku hali produkcyjno – magazynowej Przedsiębiorstwa Sapa w Łodzi
  • Budowa budynku administracyjno-socjalnego oraz hali produkcyjnej zlokalizowanej w Siechnicach
  • Centrum dystrybucyjne JMD w Sieradzu, budynek biurowo-socjalny
   o Projekt wykonawczy fundamentów oraz elementów żelbetowych części socjalnej hali zlokalizowanej w Aleksandrowie Łódzkim
 • 2010
  • Konstrukcje nośne pod maszyny i urządzenia, podesty techniczne dla fabryki w Samin – Roncevaux, Société Samin-Saint Gobain, Francja (na zlecenie OMNIKON Sp. z o. o.).
  • Projekt budowlano-wykonawczy hali magazynowo-przeładunkowej wyrobów gotowych chemii gospodarczej w Trawnikach (na zlecenie OCMER Sp z. o.o.).
  • Projekt rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego na halę produkcyjno-magazynową w Gliwicach (na zlecenie OCMER Sp z. o.o.).
  • Konstrukcja nośna pod maszyny i urządzenia dla Cukrowni w Dobrzelinie (na zlecenie OMNIKON Sp. z o. o.).
  • Budowa hali produkcyjnej w strefie przemysłowej wraz z linią technologiczną do produkcji galanterii betonowej w Żarach (na zlecenie OCMER Sp z. o.o.).
 • 2009
  • Projekt wzmocnienia i zabezpieczenia budynków fabrycznych przy ul Wólczańskiej w Łodzi (na zlecenie CFI Sp. z.o.o).
  • Projekty toru kolejki rozbioru mięsa w hipermarketach dla MAPAL POLSKA Sp. z o. o.
  • Ocena stanu technicznego i rezerw nośności w związku z potrzebą zainstalowania nowych urządzeń technicznych oraz projekt budowlany konstrukcji wsporczych i podestów obsługowych w budynku przemysłowym Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A (na zlecenie OMNICON Sp. z o.o.).
  • Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji wsporczych i fundamentów dla urządzeń technicznych w zakładzie Carbon w Raciborzu (na zlecenie OMNICON Sp z o.o.).
  • Projekt budynków magazynowych z zapleczem socjalnym, budowa zjazdów oraz zewnętrznej infrastruktury technicznej w Łazach (na zlecenie OCMER Sp z o.o.).