Zespół projektowy

  • mgr inż. Sławomir Czarkowski – uprawnienia do projektowania i kierowania robotami, założyciel, właściciel, główny projektant biura.
  • mgr inż. Marlena Kazimierczak – absolwentka Politechniki Łódzkiej, w biurze od maja 2007 roku.
  • mgr inż. Jacek Domagała – absolwent Politechniki Łódzkiej, w biurze od lipca 2013
  • mgr inż. Alicja Kawa – absolwentka Politechniki Łódzkiej
  • inż. Grzegorz Drużka – student Politechniki Łódzkiej